Zintegrowane kampanie digital

Projektowanie i realizacja kampanii digital

Kampania digital to wieloetapowy wachlarz działań w kanałach online. Charakteryzują się one możliwością bieżącej analizy i szybkiego modyfikowania w zależności od potrzeb oraz konkretnymi wynikami, co daje przewagę nad działaniami w tradycyjnych kanałach. Planujemy i realizujemy wszystkie typy kampanii digital:

 • Kampanie wizerunkowe – ma za celu zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku, a w dłuższej perspektywie często zainteresowanie jej produktami czy usługami. Kampania wizerunkowa ma zakodować w świadomości konsumenta określone wrażenie na temat marki.
 • Kampanie sprzedażowe –  okresowe prowadzenie aktywnych działań sprzedażowych do grupy docelowej w wyznaczonych kanałach komunikacji. Jej celem jest uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych poprzez konwersję online lub generowanie leadów sprzedażowych.
 • Kampanie zasięgowe (informacyjne)
 • Kampanie e-mailingowe
 • Kampanie social media – FB, Instagram, YT, twitter – to działania w wybranych kanałach w mediach społecznościowych. Postawiony przez klienta cel wpływa na wybór kanałów oraz sposób komunikacji, a precyzyjne targetowane pozwala na dotarcie do grupy docelowej.
 • Kampanie lojalizacyjne – pozyskiwanie leada, subskrybenta, followersa

Aby rozpocząć kampanię promocyjną w internecie, musimy zacząć od podstaw, czyli od określenia do kogo my ją właściwie kierujemy. Wierzymy, że samo opracowanie strategii, odpowiednia segmentacja, wybór grupy docelowej i persony, a także szczegółowe określenie celów, daje nam 80% szans na osiągnięcie pozytywnych efektów. Dlatego warto skupić się na tym etapie, poświęcając odpowiednią ilość czasu i zaangażowania, by zbadać, kim właściwie jest nasz klient i czego od nas oczekuje.

Strategia kampanii – plan

Segmentacja

Segmentacja to proces podziału konsumentów na w miarę podobne lub jednorodne grupy. Wyróżnienie homogenicznych grup odbiorców pozwala prowadzić skuteczną kampanię online i offline, akcentować kluczowe korzyści i wartości lub niwelować ewentualne bariery w procesie komunikacji. Segmentacja skupia się głównie na demografii, geografii i psychografii.

Dzięki segmentacji dochodzi do podziału odbiorców na w miarę jednorodne grupy konsumentów, które ze względu na podobieństwo cech ujawniają zbliżony popyt.

Targetowanie

Targetowanie polega na określeniu rynku docelowego, czyli wybraniu co najmniej jednego segmentu użytkowników, do których firma chce skierować przekaz. Częstymi błędami podczas targetowania jest zbyt szeroko określona grupa docelowa, kierowanie jednego komunikatu do wszystkich grup odbiorców, błędne alokowanie użytkowników do segmentów oraz definiowanie dużej liczby małych segmentów, a także fałszowanie i subiektywne podejście.

Targetowanie jest procesem, który polega na segmentacji konsumentów w celu określenia grupy docelowej będącej potencjalnie najbardziej zainteresowana promowanym produktem bądź usługą. W strategiach e-marketingowych, targetowanie wykorzystuje się przede wszystkim do określenia grupy odbiorców danej formy reklamowej. Dla przykładu w kampaniach mailingowych targetowanie pozwala wydzielić grupy odbiorców według wieku, płci czy miejsca zamieszkania. Także portale internetowe często oferują reklamodawcom możliwość określenia odbiorców, którym dana reklama będzie się wyświetlała.

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie jest konsekwencją segmentacji i targetowania, których owocem jest odpowiednio homogeniczne grupy nabywców i decyzja o kierowaniu komunikacji marketingowej.

Znajomość grupy docelowej ma zasadnicze znaczenie także w działaniach bardziej technicznych, takich jak tworzenie strony internetowej czy sklepu online. Szukając klienta docelowego zaczynamy zawsze od postawienia kilku bazowych pytań takich jak:

 • Kim jest?
 • Gdzie pracuje?
 • Jakie obejmuje stanowisko?
 • Jaką branżę reprezentuje?
 • Jak wygląda jego typowy dzień?
 • Co lubi? Jak wygląda jej praca? Jakie wywołuje w niej emocje?
 • Co wpływa na jej decyzje?
 • Czy jest to osoba decyzyjna? Jakie miejsce zajmuje w procesie podejmowania decyzji?
 • Jaką formę przekazu preferuje?
 • Gdzie szuka danych?
 • Czy korzysta z urządzeń mobilnych czy stacjonarnych?
 • Czy korzysta z mediów społecznościowych?
 • Jak często loguje się do mediów społecznościowych w ciągu dnia/tygodnia?
 • Jakie źródła preferuje?

W procesie projektowania user experience, niezwykle istotne jest to, aby wiedzieć, jakim językiem posługuje się odbiorca. Na przykład w jednej grupie docelowej menu typu hamburger będzie czymś oczywistym, w innej będzie to tylko bliżej nieokreślony symbol składający się z kilku poziomych kresek.

Projektowanie interfejsu serwisu internetowego musi także zakładać odpowiednio dopasowaną przestrzeń do komunikatów tekstowych. Czasem należy przewidzieć więcej miejsca na tekst, a czasem należy wykorzystać prosty przycisk z napisem „kliknij”. Czasem jedno i drugie. Im więcej wiemy o użytkownikach, tym lepiej możemy zaprojektować i zoptymalizować serwis.

Aby stworzyć dobrą strategię, najpierw potrzebna jest odpowiednia analiza. Wówczas można przygotować model – co sprzedajemy, z kim się komunikujemy, do jakich wartości się odnosimy, w jaki sposób przekazujemy komunikat i jak się wyróżniamy (dopiero w tym ostatnim etapie jest miejsce na kreację).

Aby prowadzić efektywne działania marketingowe, należy umieć dobrać odpowiedni komunikat, który wpłynie na preferencje grupy docelowej.

Pracując nad strategią kampanii sprzedażowej stawiamy pytania:

 • W jakim sektorze działa Klient?
 • Jaka jest wartość jego produktu?
 • Na jakim etapie znajduje się jego firma?
 • Do jakich klientów sprzedaje?
 • Co można zrobić, aby klient do mnie powracał?
 • Co można zrobić, aby klient kupował częściej?
 • Gdzie spędzają czas klienci ze wszystkich możliwych platform i narzędzi do komunikacji?
 • W jaki sposób dociera do klienta?
 • Które kanały doprowadzą do rozmowy z klientem?

Pracowaliśmy dla m.in:

 

Wysokie Obcasy

 

Wyborcza.pl

 

FM Bank PBP

 

Dziennik Przedsiebiorcy

 

Biznes Polska

4. Olsztyn Green Festival

Women's Voices - najbardziej kobieca płyta, która ukaże się ...

 

 

Mumio

Article