Strategie marketingowe

Strategie i plany marketingowe

Nasze doradztwo opiera się na dokładnych i kompletnych analizach, dokonywanych w najlepszym interesie klienta. Opieramy się na zadawaniu celnych pytań, badaniu i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Takie bezpośrednie, zindywidualizowane podejście pozwala nam pomóc firmie obrać właściwy kierunek i przewidzieć przyszłe potrzeby. Oferujemy gwarancję, że dostarczona usługa to cenna informacja oparta na wnikliwej i dogłębnej analizie sytuacji.

Praca dla wielu firm na rynku i doradztwo przy złożonych projektach pozwoliło nam na zdobycie praktycznej wiedzy i know-how, które pozwalają nam na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorcy. Oferujemy zatem rozwiązania „szyte na miarę”.  Zajmujemy się powierzonymi nam zadaniami we wskazanym zakresie, umożliwiając naszym Klientom skoncentrowanie się na podstawowej działalności firmy. Dzięki naszym wysoko wykwalifikowanym specjalistom jesteśmy w stanie szybko zareagować na potrzeby Klienta oraz w elastyczny sposób dostosować się do każdego zespołu.

Outsourcing marketingu to wymierne korzyści dla Państwa firmy:

 • szybkość i elastyczność działania,
 • współpraca ze sprawdzoną grupą fachowców, bogatych w doświadczenia oraz kontakty,
 • obiektywne spojrzenie specjalisty z zewnątrz na firmę,
 • korzystanie ze specjalistycznej wiedzy marketingowej wtedy, gdy jest ona potrzebna,
 • minimalizacja kosztów („outsourcing” jest dużo tańszy niż utrzymanie własnego zespołu)
 • sprawdzone, skuteczne metody współpracy z agencjami reklamowymi, agencjami PR, drukarniami oraz innymi dostawcami usług marketingowych.

Od czego zaczynamy?

 • ANALIZA

Analiza marki stanowi kompleksowe badanie jej poszczególnych elementów. Jest wstępem do opracowania strategii marketingowej, kampanii promocyjnej czy wyznaczania kierunku rozwoju Twojej firmy.

Jej pierwszy element to analiza samej marki i dotychczasowych działań:

 • wizja i wartości;
 • oferowane produkty/usługi;
 • sposób pozyskiwania/obsługi klientów;
 • dotychczasowa strategia marketingowa;
 • ogólnodostępnych badań dotyczących branży.

Analiza SWOT pozwoli spojrzeć na firmę z szerszej perspektywy, tak by uniknąć kosztownych błędów. Dzięki zestawieniu poniższych elementów uzyskasz obraz działań firmy i zorientujemy się czy będą mieć powodzenie na rynku.

 • Mocne Strony – określenie punktów przewagi nad konkurencją.
 • Słabe strony – określenie mankamentów w planie działań.
 • Szanse – odnalezienie jak najwięcej okoliczności zewnętrznych, z których można skorzystać.
 • Zagrożenia – określenie czynników, które teraz nie przeszkadzają w prowadzeniu działalności, ale za jakiś czas mogą być zagrożeniem.

ANALIZA KONKURENCJI i RYNKU

Na podstawie analiz rynku określamy konkretny profil klienta, który zdecyduje się na zakup Twojego produktu/usługi. Informacje te pozwalają na opracowanie precyzyjnego przekazu marketingowego czy planowanie dystrybucji w odpowiednich punktach.

 • odnalezienie rankingów związane z branżą,
 • Na jakim rynku działa konkurencja: lokalnym, krajowym czy globalnym?
 • Jakie kanały komunikacji wykorzystują do pozyskiwania klientów (online, offline)

 

 • STRATEGIA

Kształtowanie wizerunku marki to proces ciągły. Gdy już masz przygotowany biznes plan, przychodzi czas na opracowanie koncepcji wypromowania firmy/marki/produktu na rynku. Podejście holistyczne, gdzie poszczególne elementy działań marketingowych tworzą układ całościowy, ma ogromny wpływa na pozytywny przebieg kampanii.

Strategia marketingowa to dokument, który zawiera:

 • cele, które chcesz osiągnąć;
 • analizę mocnych i słabych stron;
 • informacje o szansach i zagrożeniach;
 • badania działań konkurencji;
 • plan marketingowy;
 • budżet marketingowy;

Podczas jej przygotowania należy wziąć pod uwagę obecną sytuację rynkową, możliwości wytwórcze i finansowe, ilość oraz umiejętności zatrudnionej kadry. Dobór odpowiednich narzędzi oraz opracowanie dynamicznego budżetu z harmonogramem działań online i offline.

Świeże spojrzenie z zewnątrz może pomóc firmom w przezwyciężaniu chwilowych przeszkód. Najszybszym i najefektywniejszym sposobem realizacji projektu jest przekazanie go na zewnątrz, gdzie grupa osób, ekspertów w swojej dziedzinie w 100% skoncentruje się na jego realizacji.

Nasza firma umożliwia elastyczne korzystanie z wiedzy i umiejętności ekspertów z dziedziny marketingu dokładnie wtedy i w tych obszarach, w których są oni niezbędni. Chcemy być skuteczni i dlatego dobieramy środki adekwatne do możliwości, etapu rozwoju oraz celów jakie stawia przed sobą dana firma.

Pracowaliśmy dla m.in:

Biznes Polska

 

Logo FM Bank

http://www.list-group.com/uk/list-group.asp